Studentmesterskap

Dato:

Studentmesterskapet i februar 2024 er det første målet for prosjektet «Bridging Students Together» som er støttet av LNU Aktivitetsstøtta.

Ti bridgemiljø for studenter

I prosjektet skal det etableres bridgemiljø for studenter på ti studiesteder (syv nye, samt styrking av eksisterende bridgemiljø for studenter).

Gratis opplæring for bridgespillende studenter

Bridgespillende studenter og ressursgrupper fra de ti studiestedene inviteres til kurs i å holde lynkurs i bridge. Sted: Scandic Hotell Lillehammer fredag 4. august.

Lynkurs i fadderuka

I fadderuka holdes det lynkurs i bridge på alle studiestedene.

Uke 34-38. 5 kvelder, én gang i uka, inviterer man til mini-bridge hvert sted. Lavterskel bridge med fokus på spilleteknikk. 

Bli bridgespillere og sikt mot studentmesterskap

Uke 39-44: 6 kvelder. Meldingene i bridge.

I februar arrangeres studentmesterskap i bridge i Trondheim. Målet er 12 lag.

Etablere klubb

Før/etter studentmesterskapet etableres det en studentbridgeklubb. Kretsene inviteres til å veilede klubbene i etableringsprosessen.

På nettverksmøtet under studentmesterskapet i februar etableres hver klubb med en «vennskapsklubb» blant de etablerte studentbridgeklubbene. Klubbstyrene holder kontakten og veileder hverandre i det videre løpet. Studentbridgeklubbene får i oppdrag å arrangere lynkurs i bridge under fadderuken 2024, etter samme modell som 2023. 

Flere saker

Se alle