Årets bridgeildsjel 2022: Kristin Linnigard takker alle juniorer og støttespillere

14.02.2023

Hvert år stemmer medlemmene i Norsk Bridgeforbund fram en person som har lagt ned en solid innsats for bridgen gjennom flere år og som gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats klubben og/eller medlemmene i klubben. Prisen for 2022 gikk til Kristin Linnigard fra Trondheim ungdomsbridgeklubb. Kristin har sammen med Trondheimsteamet bygd opp et læringsmiljø, startet ungdomsbridgeklubb og tilrettelagt for at bridge skal være et alternativ og/eller supplement til fritidsaktivitstilbudet og idrett i Trondheimsområdet.
Kristin takket på vegne av teamet til juniorer og juniormiljøene Norge rundt, NBF og til Kristian. Link til artikkel på bridge.no 

Flere saker

Se alle