Startpakke juniorbridge

av: Elisabeth Solum, Mo BK 

Anbefalinger i dette dokumentet bygger på erfaringer fra undervisning i lynbridge i barne- og ungdomsskoler i Rana med påfølgende etablering av Rana Junior Bridgeklubb. 

Erkjennelse

Mo BK og Båsmo BK får færre medlemmer og høyere gjennomsnittsalder for hvert år. Flere rekrutteringstiltak er gjennomført opp gjennom årene, men med lite suksess. Viktigste erfaring er manglende oppfølgning av nye spillere. Det er derfor enighet i klubbene om at det er behov for full satsing på rekruttering både av voksne og barn/unge. Full satsing innebærer at alle klubbenes medlemmer må være innstilt på å bidra og at klubbene vedtar en økonomisk ramme for satsingen.

Arbeidsgruppe

Etter som vi er to klubber i Rana som samarbeider om rekruttering, etablerte vi en arbeidsgruppe med to representanter fra hver av klubbene. Dermed sørget vi for å fordele noen av oppgavene. Det er viktig at gruppens leder(e) er entusiastiske og har tid til god planlegging.

Vedlegg: Framdriftsplan bridge Rana (1)

NBF

Vi har hatt et nært samarbeid med NBF sin rekrutteringsansvarlig Marianne Harding. Hun ledet undervisningen i skolene den første uken og ga oss viktig læring om det pedagogiske opplegget.

Forberedelse til undervisning i skolene

Et viktig forberedende tiltak var at vi besøkte alle klassene en tid før undervisningen, fortalte kort om den forestående undervisningen mens vi delte ut lynbridge kortstokker og brev til foreldrene til samtlige elever og lærere. Besøket var avtalt på forhånd og tok 10-15 minutter per klasse.

Klubbenes medlemmer har vært medhjelpere ved undervisningen. I utgangspunktet anbefales en medhjelper per bord i klassene, spesielt for de minste elevene. Dersom det er store klasser, anbefales å dele opp klassene med en som underviser i hvert klasserom.

Vedlegg: Brev til foreldre utgave I (2) (kontakt marianne@bridge.no for å få fila i redigerbart format)

Skjema registrering av medhjelpere (3)

Undervisning i skolene

Arbeidsgruppen har holdt kontakt med skolene via rektorene, per e-post eller telefon. Det ble avtalt tid for undervisning hver dag i en uke pluss to dager påfølgende uke, to seanser per dag. Viktig å få rektorenes forståelse for hvilke evner bridge fremmer: konsentrasjon, strategisk planlegging, samarbeid, logisk tenking og ikke minst telling og regning.

Vi var på en ungdomsskole, to skoler samlet 5.-7. klassetrinn og i 7. kl. på de øvrige skolene.

Av utstyr hadde vi med oss en ekstra stor kortstokk, kortholdere og kortstokker.

Vedlegg: Tidsplan undervisning skolene (4)

Undervisning tips og øvelser (5)

Brev til foreldre utgave II (6)

Oppslag skolene utskrift A3 (7)

Media

Det anbefales å kontakte lokal media for å få oppmerksomhet omkring satsning på juniorene, spesielt om undervisning i skolene.

Juniorklubb

Etter som vi har erfart hvor viktig det er med oppfølging av bridgespillere etter undervisning, besluttet vi raskt å etablere juniorklubb med klubbkvelder annen hver uke fra kl 17.30 til kl 20.30. Vi informerte om klubbkveldene i klassene muntlig og med oppslag. 64 elever kom på første klubbkveld. 

Registrering av deltakere

Vi registrerte spillerne på eget skjema med informasjon om navn, adresse, fødselsdata, mobil og ev. allergier samt navn på foresatte med mobilnummer. Ut i fra dette har vi satt opp oppmøtelister og registrerer alle hver klubbkveld.

Spillelokale

Klubbkveldene holdes i annen etasje på en restaurant på Ytteren. Dvs. at avstanden til elevene på Båsmo, Ytteren og Selfors ikke er stor. Foreldre organiserer skyss fra steder som ligger lengre unna spillestedet (Alteren, Dalselv og Utskarpen).

Påminnelse

Dagen før klubbkveld påminnes juniorene og lærere per SMS. Juniorene har også fått en «huskelapp» med datoer for klubbkvelder, foreldremøte, kurs for foreldre og andre voksne, turnering for juniorer og grillfest for juniorene med familie.

Medhjelpere

Også på klubbkvelder må det være forholdsvis mange medhjelpere, gjerne en per bord. 

Servering

En del av juniorene kommer direkte fra trening og er sultne, så vi har valgt å servere pizza og brus. 

Organisering

Venner møter gjerne sammen og vil spille ved samme bord. Det kan være en utfordring å organisere bordene slik at alle får spille med sine venner og at de får møte andre på samme nivå.

Vi har ellers stor tålmodighet med tidspunktet juniorene møter i klubben og har forståelse for at foreldre henter de minste før spilleslutt.

Spill og framdrift

Det kan være greit med gitte spill med kjente poeng. Det viktigste er imidlertid at de unge får spille mange spill og får noen innspill fra medhjelperne underveis. I starten avbryter vi ikke, men lar juniorene spille fritt og bare passer på at de følger farge og teller honnørpoeng. Senere trener vi på begrepene honnørpoeng, utspiller, blindemann, spillefører, kontrakt, stikk, trumf (superfarge) og oppfordrer hele tiden de unge til å følge godt med i spillet og telle, telle, telle. Viktig å unngå bruk av bridgesjargong som er uforståelig for nye spillere.

Utstyr og materiell

Første klubbkveld hadde vi oppslag på veggene med de viktigste begrepene, honnørpoeng-skalaen og poeng-stikktrappen. Senere har vi hatt utskrift (på tykt papir) av tabell med honnørpoeng, antall stikk, meldinger og kontrakt-poeng på bordene. De unge registrerer selv kontrakt og resultat på eget skjema.

En del av juniorene har behov for kortholder. (Rana Juniorbridgeklubb har fått en lokal bedrift til å produsere slike kortholdere. Kan bestilles, 25,-/stk + frakt ved henvendelse til Kurt-Ove Thomassen).

Det kan være greit å ha en flippover for å demonstrere viktige poeng.

Vedlegg: Begreper oppslag (utskrift A3) (8)

Honnører oppslag (utskrift A3) (9)

Tabell honnørpoeng, stikk, melding, poeng (10)

Score skjema (11)

Sommerleir

Junior sommerleir tror vi er en viktig gulrot for mange av juniorene. Vi har reklamert med at alle skal få delta på leiren i Drammen uten kostnader til reise, deltakelse og opphold. Vi må regne med å være følge på reisene.