Bridge juniorklubber i Norge

Unge bridgespillere kan spille i alle bridgeklubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund. Det er mer enn 300 i tallet. Dette er de bridgeklubbene som er helt dedikert for unge spillere.

En juniorklubb er en klubb som primært er for unge bridgespillere. Hver klubb kan ha ulike målgrupper i alder, men hovedmålgruppen må være under 26 år.