Hva er bridge?

Bridge er et kortspill som er beslekta med amerikaner, whist og andre kortspill der det handler om å ta stikk.

Et stikk består av ett kort fra hver av spillerne. Den som har lagt det høyeste kortet i den utspilte fargen (sorten) vinner stikket og kan spille på først til neste stikk. Hei på deg

Bridge består også av en meldedel og en spilledel. Spilledelen er i grunnen lik de andre whist-spillene, hvor det er om å gjøre å ta mest stikk, med ett unntak: blindemann. Meldedelen er derimot mye mer komplisert og tar lengre tid å lære. På kurs starter man med å lære å spille før man begynner med meldinger.  Denne artikkelen gir en overflatisk introduksjon til bridge.

Spillefører bestemmer hvilket kort blindemann skal legge.

Makkerparet

I motsetning til amerikaner, vet du i bridge hvem du er på lag med før spillet starter, og man har samme makker gjennom en hel turnering.

Rundt et bridgebord, sitter det fire spillere som danner to makkerpar. De som er på lag, eller er makkere, sitter alltid rett ovenfor hverandre. I turneringer, får spillerne rundt bordet navn etter de fire himmelretningene: Nord og Syd er makkere, og Øst og Vest er makkere.

Bridge er et lagspill siden du samarbeider med makkeren din om å finne beste kontrakt og om å ta flest mulig stikk.

Stikk

Et stikk består av ett kort fra hver av de fire spillerne.

Man legger på til stikket i tur etter klokka. Det første kortet som blir lagt i stikket, bestemmer hvilken farge som teller. Med farge menes spar, hjerter, ruter eller kløver, ikke rød eller svart.

Alle spillerne må spille den fargen hvis de har den. Er de tom, kan de velge hvilket kort de vil spille. Kort som ikke har samme farge som første kort i stikket, kan ikke vinne stikket, selv om kortet har høyere verdi enn resten, med mindre man spiller med trumf. Det er derfor mulig å få et stikk på for eksempel ruter 2 når det er første kort i stikket, hvis ingen andre har ruter igjen!

Trumf

Når vi spiller bridge spilles det ofte med trumf. Når en farge får status som trumf, kan den brukes til å vinne stikket selv om stikket begynte med en annen farge! Som før, må man være helt tom i fargen som spilles for å kunne spille trumf, med mindre man skal starte å legge på til et stikk. Hvis det er flere spillere som legger trumf, er det den høyeste trumfen som vinner stikket.

Kontrakt

Målet med meldedelen er å finne den riktige kontrakten. I amerikaner er kontrakten bare et tall som sier hvor mange stikk du tror du kan ta. I bridge sier kontrakten både hvor mange stikk makkerparet skal ta til sammen og hvilken farge som er trumf eller om vi spiller uten trumf.

Oppgaven i meldedelen er å finne ut hvor mange stikk vi kan ta og om vi skal spille uten trumf eller hvilken farge som skal være trumf. For å få til det må vi samarbeide med makker. Meldingene er som et slags kodespråk for at makkerparet sammen kan finne en god kontrakt. Og man kan godt melde pass i én melderunde, men melde igjen på et senere tidspunkt. Når det er meldt 3 passer etter hverandre, er meldingsforløpet over, og den høyeste meldingen blir kontrakten. Unntaket er første melderunde, hvor alle fire spillerne får mulighet til å melde selv om det har gått tre pass på rad. 

Det er bare ett makkerpar som kan ha en kontrakt av gangen. Det makkerparet som har bydd høyest antall stikk og høyest rangerte benevning, får kontrakten. Benevning er fargene og uten trumf, og de er rangert som følger fra lavest til høyest: ♣️, ♦️, ♥️, ♠️, og NT. NT er en forkortelse for No Trump (uten trumf), men på norsk kaller vi det for grand. Det vil si at en kontrakt på 4♠️ er høyere enn 4♣️.

Spilledel

Meldingsforløpet påvirker spilledelen, både med tanke på antall stikk og trumf. I tillegg deles det ut roller til de forskjellige spillerne.

Spillefører

Den som var først i makkerparet til å foreslå en farge eller NT, blir spillefører. Det gjelder selv om makkeren meldte høyest antall stikk, som i det typiske meldingsforløpet: 1♠️ – pass – 4♠️ – pass rundt. Spillefører bestemmer over egne kort og makkers kort!

Utspiller

Den av motspillerne som sitter til venstre for spillefører, blir utspiller. Hen skal spille ut til det første stikket i spillet. Senere er det vinneren av det forrige stikket som spiller på til det neste.

Blindemann

Spilleførers makker blir blindemann. Når utspillet ligger på bordet, legger blindemann ned alle kortene sine på bordet slik at alle kan se dem. Heretter skal blindemann bare legge på kort etter spilleførers ordre. Blindemann har ikke lov til å si noe, eller hinte noe til makker. 

Bridge som sport

Når man konkurrerer i bridge, bruker man forhåndsgitte kort, så alle spill er like for alle bordene i turneringen. Sitter du Nord, har du samme kort som alle andre i salen som sitter Nord. Det makkerparet som vinner turneringen er de som har fått flest stikk og meldt riktigste kontrakt sammenlignet med resten av parene. Derfor er bridge en tankesport, siden det ikke handler om hvor gode kort du får, men hvor god du er til å spille dem. Det gjør også at man kan vinne et spill selv om man har veldig dårlige kort, så lenge man gjør det bedre enn de andre med de samme kortene. 

Dette var en veldig kort introduksjon til bridge. Lyst å lære mer?