Et år med klubben

Her er nyttige maler for klubben. NB! Noen ganger kan man velge å forenkle dokumentene i forhold til det dere finner her.

Klubbstyrets huskeliste sesongen 2022-23.
(kan bestilles i trykt utgave)

Et år med klubbenpdf
Mal innkalling årsmøtepdf
Mal valgkomiteens innstillingpdf
Mal styremøteinnkallingpdf
Mal styremøtereferatpdf
Forslag fra styret til årsmøtetpdf
Mal regnskap og balansexls
Mal revisors beretningpdf
Prosjektarbeidpdf
Prosjektmandat pp

For turneringsleder

Bridgevettreglene kan også bestilles ferdig laminerte fra NBFs forbundskontor.

Regler som alle bør kunne

Dette er tema som alle som har spilt i noen år bør kunne. Disse temaene er fine å ta opp i klubben før spilling- et tema hver kveld.

Bridgelovene (lovboka, pdf)

For kasserer

Momskompensasjon

Momskompensasjon utbetales til klubben ut fra omsetning i forrige år. Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år.

Det er enkelt å søke, og tar 5 minutter om man har papirene etter årsmøtet i orden. Alle som søker (og har fylt ut søknaden riktig) får refundert en viss %-andel av påløpte utgifter i foregående år.

Klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBF bridge@bridge.no innen 1. juni:

  • Signert regnskap
  • Signert revisjonsberetning
  • Kontonummer og organisasjonsnummer

Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke. Dette er ikke det samme som å ha et organisasjonsnummer (da er man registrert i Enhetsregisteret). Dersom dere mottar midler fra grasrotandelen er registreringen i orden. Å sjekke om man er registrert kan gjøres enkelt ved et søk i Brønnøysundregisterene – under Særlige opplysninger skal det stå «registrert i Frivillighetsregisteret». 

Dette er lette penger som ALLE frivillige organisasjoner har rett på. Alle klubber og kretser oppfordres til å søke momskompensasjon

Serviceavgift

Serviceavgift kan regnes som en del av medlemskontingenten, men er aktivitetsbasert. For hver turnering et medlem spiller, faktureres en sum i serviceavgift. Summen avhenger av antall spill i turneringen.

Ved å logge inn i klubb.bridge.no kan kasserer sjekke at fakturagrunnlaget er riktig.

Vanlige feil er at spillere er registrert i systemet uten medlemsnummer. Da oppfatter systemet spillerne som ikke-medlemmer, og det faktureres 50,- ekstra. Dette er enkelt å rette opp i, men gi beskjed til bridge@bridge.no så fort som mulig om du oppdager en slik feil.

Medlemskontingent

Medlemskontingent faktureres i januar hvert år.

Kontingentsatsene. Medlemskontingent faktureres på grunnlag av hvor mange medlemmer klubben har registrert i sine registre. Hvem som er medlem i egen klubb sjekker dere ved å logge inn på klubb.bridge.no med brukernavn og passord som dere får hos NBF. Vi anbefaler at medlemslisten oppdateres før nyttår hvert år.

Medlemmer kan registreres når som helst i løpet av året. Juniormedlemmer (spillere under 26 år) betaler sin kontingent direkte til Norsk Bridgeforbund via Vipps. Les mer om betaling av junior medlemskontingent.

For standard medlemmer og i-medlemmer krever klubben inn kontingenten fra sine medlemmer på valgfritt vis, og mottar så faktura fra NBF. Dette skjer i januar, april, august og oktober.

For mediekontakt/hjemmesideansvarlig

Gjør lokalpressen interessert i din klubb

Planlegging av arrangement

Hvordan framsnakke bridge

Tips til hjemmesideredaktøren