Hvilket kort spiller du ut?

Utspillet setter tempoet for spillet. Du sitter Syd. Hva spiller du ut fra denne hånden? Klikk på kortet DU ville spilt, og se hva andre har valgt.

V N Ø S
p p 1nt p
3nt p p p

Prøv flere utspill

Du sitter Syd i alle utspillsoppgavene.

Se nøye på meldingsforløpet, og velg så utspillet ditt. Noen ganger finnes det ingen fasit, andre ganger er det et kort som peker seg ut som det som helt klart gir best sjanse til beit.

Påskenøtt 1

V N Ø S
1nt p
3nt p p p

Påskenøtt 2

V N Ø S
1nt p
3nt p p p

Forsiktig eller aktiv?

Bygg eller stjel?

V N Ø S
1nt p
2♣ p 2 p
3nt p p p
V N Ø S
1nt p
2* p 2♠ p
4♠ p p p

Sekvens

V N Ø S
1nt p
p p

Ekspertklubben

V N Ø S
1♠
2 dbl 3nt p
p p

Har du et utspillsproblem?

Send inn ditt utspillsproblem, og se hva andre ville spilt ut!

marianne@bridge.no

Flere saker

Se alle