Forskning på bridge og læring

Gjennom et samarbeid med forskningsgruppen BAMSA (Bridge – a Mind Sport for All) ved Universitetet i Stirling, ledet av professor Samantha Punch, vil skolene som blir med i prosjektet, kunne velge å inkluderes i et pågående arbeid om hvordan opplæring i bridge påvirker læring.

Bridging Schools-forskningen utforsker hva som stimulerer og hemmer læring hos barn i barne- og ungdomsskolen. Forskningen utforsker ulike perspektiv relatert til fordeler og ferdigheter (kognitive, sosiale og følelsesmessige) utviklet gjennom å lære bridge.

Bridging Schools i Norge (pdf)

Deltakelse er frivillig. Foreldre vil få informasjon om forskningsprosjektet og velge om eget barn kan få delta eller ikke.

Elevene som blir med i forskningsprosjektet kan når som helst selv velge å trekke seg fra å delta.

Professor Samantha Punch forklarer grunnreglene i bridge og hva man kan lære av å lære bridge.