Påmeldingsskjema Norsk Skolebridge

JA! Jeg vil være med.

Deltakelse i fritidstilbudet til Norsk Skolebridge er gratis. Ved å fylle ut påmeldingsskjemaet melder du på barnet til fritidstilbudet med bridge på din lokale skole.

NB! Når skjemaet er sendt inn vil du få en epost der du må bekrefte epostadressen din. Påmeldingen er ikke sendt inn før du har bekreftet eposten.

Merk at skjemaet er i A4 størrelse, slik at du må scrolle ned og signere. Alle felt er obligatoriske.

Tilbudet starter opp etter bridge-introduksjonen som foregår i skoletida. Dette har du fått informasjon om fra skolen eller i ranselpost. Du kan altså ikke melde på barnet ditt med mindre din skole er med i Norsk Skolebridge og har fått tilbud om/har hatt bridgeintroduksjon.

Spond – appen vi kommuniserer i

Norsk Skolebridge bruker appen Spond til å kommunisere med foreldre.

Det er viktig å vite hvem av barna som kommer fra gang, spesielt siden vi serverer et enkelt måltid til barna. Du vil få et kort push-varsel i Spond der du klikker «kommer» eller «kommer ikke» hver uke.

Spond brukes også som kanal til å varsle dere dersom skolebridgen av en eller annen grunn skulle bli avlyst en uke.

Vi vil at minst én av barnets foresatte laster ned Spond.

Last ned spond

Etter at du har fylt ut påmeldingsskjemaet, laster du ned appen Spond. Der registrerer du barnet (som medlem) og legger til deg selv og evt. flere foresatte. Alle foresatte får meldinger som angår barnet.

Velg «Bli med i eksisterende gruppe».

Gruppekoden til Norsk Skolebridge er: UBWQI

Spørsmål?

Har du spørsmål? Kontakt din lokale kontaktperson eller prosjektleder Marianne Harding, marianne.harding@bridge.no / 90789070