Søknadsfrist juniorfondet

7.09.2023

Husk fristen for å søke om midler fra juniorfondet som er 15.september.
Mer informasjon finner du her:
NBF Juniorfond

NBF ønsker tips til hvordan vi kan få inn mer penger til juniorfondet. Kan dere juniorer bidra med noe som skaper inntekter kanskje? Ta kontakt med gunn.tove.vist@bridge.no

NB: Man kan ikke søke juniorfondet for deltakelse på NM Junior. Der vil alle deltakere med reisevei over 200km en vei få en flat reisestøtte på 600 kr. Pass på at arrangør får kontonummeret ditt hvis dette gjelder deg.

NM Junior finner i år sted i Trondheim.
Invitasjon NM junior 2023

Flere saker

Se alle