Sommerleir regionalt

Foto: Svein Erik Dahl

23.11.2022

Kretser og juniorbridgeklubber oppfordres til å arrangere sommerleir for bridgejuniorer lokalt/regionalt i sommer.

Stort eller lite – velg selv!

Det trenger ikke å være avansert. Klubben kan be sine juniorer invitere venner med på bridge og aktiviteter på hytta en helg.

Det kan også gjøres stort – samarbeid med naboklubbene og lei grendahuset til en uke fullspekket med bridge, bading og andre morsomme sommeraktiviteter fra morgen til kveld.

Eksempel på invitasjon til sommeraktivitet.

Økonomisk støtte til sommerleir

Dere kan søke NBF om støtte til arrangementet. NBF støtter alle sommerarrangement for barn og unge som er meldt inn til oss innen 1. juni.

Vi anbefaler også å søke via andre støtteordninger, da spesielt Frifond barn og unge. Sjekk også ut kommunale støtteordninger for sommerskoler.

NBF gir en fast støtte pr deltakende barn:

  • 60,-/barn/dag (dagtid, minimum 4 timer)
  • Nattillegg pr barn for hver overnatting: 60,-

Midlene skal brukes til å dekke utgifter som ikke dekkes av Frifond Barn/unge (f. eks. transport). Om leiren gir overskudd, skal overskytende beløp fra NBF benyttes til oppfølgingstiltak av deltakere.

NB! NBFs støtte er ikke forhandlingsbar. Det vil si at om man velger en arrangementsform som koster mer, må det dekkes av andre støtteordninger, deltakeravgift eller klubbens oppsparte midler. Vi regner imidlertid med at de fleste vil få dekket utgiftene til et lavterskel arrangement gjennom denne ordningen, og at de som har større planer vil få dekket alt gjennom en kombinasjon av å søke Frifond Barn og Unge + støtte fra NBF.

Se også siden for Støtteordninger for juniorbridgeklubber.

Rammer og premisser

Arrangementet skal foregå i egen kommune. Om man har en spesielt god grunn kan man arrangere i nærliggende kommuner. Arrangementet skal være tuftet på frivillighet.

Vi forventer at man danner en gruppe lokalt og søker Frifond Barn og Unge om støtte til prosjektet. NB! Merk at det er lengre saksbehandlingstid om sommeren, og for å være sikker bør man søke minimum 8 uker før arrangementet skal gjennomføres.

Lag budsjett. Det trenger ikke være avansert, men lag en oversikt over hva du tror utgiftene vil komme på. 

Om det er ønskelig, kan NBF bidra med veiledning i planlegging, forslag til program og utstyr, utforming av informasjonsmateriell (foldere o.l.) samt veilede ledere på leiren.

Planlegging

Involver lokale de unge i planleggingen. De har gode ideer, og vet hva de vil synes er gøy!

Det er spesielt viktig dersom dere dere vil søke Frifond barn og unge om støtte. Da er det et krav at barna selv har fått være med på planleggingen.

Eksempel på invitasjon til sommerleir lokalt.

Finn ut hvor dere skal være. Du er best kjent i eget distrikt. Har du en hytte? Finnes det et grendehus til lån? Er det en leirskole i nærheten? Leier naboen ut to sjøboder? 

Tenk på innhold. Noe av veien må bli til mens en går, men lag en skisse til program, og tenk på hvilket ambisjonsnivå du skal legge deg på. Kommer de uten forkunnskap gjelder det å legge også denne lista lavt. Lynbridge vil passe fint for de ferske fra ca 10 år. Varier med andre aktiviteter (bading, båttur, grilling, badminton, andre spill).

Har de spilt bridge før kan man tenke på å arrangere en liten turnering.

Politiattest: en selvfølge for alle ledere for barn og unge

Alle ledere skal vise begrenset politiattest. Til NBF om det er privatpersoner som står som arrangør, til krets/klubb om de står som arrangør.

Dette gjøres enkelt på nett. Skriv til oss hvem som skal være ledere, og dere får et skriv fra NBF som bekrefter at dere har behov for politiattest. Deretter logger den enkelte inn med bank-id og fyller inn et enkelt skjema på politiets sider. I løpet av noen få dager har dere attesten. Send den til arrangør, som noterer at den er sett + dato.  

Flere saker

Se alle