Informasjon for lagledere Norsk Skolemesterskap

Reise

Norsk Bridgeforbund har bestilt billetter til alle. Billettene kommer på epost til lagleder i begynnelsen av mai.

Telefonnummer til lagleder står registrert på bestillingen slik at dere får varsel om eventuelle forsinkelser.

Dersom det kommer varsel om endring av flytider: Sitt rolig i båten – dere skal ikke gjøre noen ting, NBF håndterer det og gir beskjed om hva som blir endelig flytid. E-posten til Marianne Harding er registrert på billettene slik at vi får beskjed.

Ved eventuelle endringer i hvem som reiser/sykdom e.l. skal Marianne (marianne@bridge.no) ha beskjed så raskt som mulig!

Informasjon til foreldre

Dere må lage et informasjonsskriv til foreldre om reisen. Reiser dere samlet? Hvem kjører? Hvordan ordner dere mat på turen?

Her er et eksempel på informasjonsskriv til foreldre.