Juniorutvalg i NBF

23.12.2022

Det er nå stiftet et juniorutvalg som er opprettet for at juniorene skal få mulighet til å uttale seg om saker som omhandler dem. Utvalget ble underlagt NBFs styre på styremøte 6-22, 10. desember 2022. Utvalget svarer derfor til styret.

Gruppen består av fem personer som jobber med å få gjennomslag for det juniorene mener, men disse skal representere meningene til alle juniorene, og det vil derfor være viktig å involvere andre juniorer i tillegg.

Litt om medlemmene i utvalget:

Sofie er leder av utvalget, og vil fungere som et bindeledd til administrasjonen, mens Markus som er styremedlem i NBF vil være bindeledd til styret.

Gruppen er spredt i alder, de er født i 2002, 1999, 2001, 2003 og 2006.

Den er fordelt 3-2 i kjønn, og er spredt i geografi; Oslo, Trondheim x2, Mo i Rana og Sandnes.

Cathrine og Markus har veldig forskjellige roller og opplæring i Trondheim. Markus har spilt i «voksenklubber» og kommer fra en bridgefamilie, mens Cathrine lærte bridge på sommerskole i Trondheim, og har ikke bridgespillende foreldre. Så selv om de kommer fra samme sted har de forskjellige erfaringer.

Tre av de største juniorklubbene er representert ved Helgeland JBK, Trondheim UBK og Sandnes JBK. Denne gangen er de fleste medlemmene fra Os JBK og Båro BK fortsatt for unge til å være med i et utvalg, da det er viktig at de kan reise alene til møter. Så de får heller bli med senere år.

Gruppen er spredt i nivå. Alle spiller aktivt bridge, men det er viktig for at de skal ha engasjement og kunnskap om bridgemiljøet.

Joakim lærte bridge høsten 2021 av Kurt-Ove Thomassen (som er «svigerfar»), og har ikke spilt på noe landslag. Han tar toppidrett bridge som fag.

Cathrine lærte bridge sommeren 2021, og spilte på U16-landslaget i 2022. Hun tar toppidrett bridge som fag.

Erleta lærte bridge i 2017 i juniorbridgeklubb, og spilte på jentelandslaget i 2022, men har vært med i troppen siden 2020. Hun hadde/har toppbridge som fag både i 2021 og 2022.

Markus lærte bridge i 2014, og spilte på U21 fra 2017-19 og på U26 i 2022. Han er også styremedlem i NBFs styre.

Sofie lærte bridge i 2010, og spilte på jentelandslaget fra 2013-2018 og på U26 i 2019 og 2022.

Spillerne har derfor forskjellige perspektiver, og utfyller hverandre godt. Alle er også engasjerte for bridgen. Alle spillerne har (i forskjellig grad) vært involvert i opplæring av andre.

Dette er gruppen som ble valgt til juniorutvalget til Rogaland, men det utvalget er nå lagt ned og det samme utvalget ønsker derfor å være med videre og jobbe under NBF.

Hvordan gruppen skal jobbe:

De fleste møter vil være over nett, men det er fint å kunne møtes litt. Fysiske møter vil bli lagt til turneringer alle eller de fleste spiller, som festivalen og NM junior for å spare tid og penger. Vi har ikke møter regelmessig, men når vi har saker å jobbe med. I tillegg kommuniserer vi i en messengergruppe.

Det er viktig for oss at vi representerer alle juniorer, og ikke kun egne meninger, så vi kommer til å snakke med andre juniorer, og få med meningene deres også. Joakim vil ha hovedansvar for spillerne i Helgeland JBK, Cathrine i Trondheim UBK og Erleta i Sandnes JBK, mens Markus og Sofie har hovedansvar for landslagsspillerne, de andre juniorbridgeklubbene og andre juniorer.

Utvalget kommer også til å samarbeide med sportsjefen Øyvind Ludvigsen om saker som omhandler juniorspillere.

Vi håper at juniorer tar kontakt med en av medlemmene i utvalget om de vil ta opp en sak. For at ting skal kunne endres er det viktig at de blir tatt opp. Medlemmene i utvalget vil ikke diskutere saker med andre enn juniorutvalget med mindre annet er hensiktsmessig og avtalt med de som har tatt opp saken. Alle voksne i juniorbridgeklubber er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med utvalget om de har spørsmål eller innspill.

Flere saker

Se alle