Om Norsk Skolebridge – for klubben

Når dere som klubb vurderer å bli med på Norsk Skolebridge, er det tre ting dere bør diskutere:

 • Har vi mange nok frivillige (3-5) til å drifte et slikt tilbud?
 • Er det vilje i klubben til en slik satsing?
 • Hva er oppsidene for klubben i å bli med?

Klubbens vilje til satsing er avgjørende for å få til et varig tilbud.

Muligheter for klubben: Også foreldrene!

Lykkes dere med Norsk Skolebridge, har dere en ny generasjon bridgespillere i klubben.

Men vent litt! Sa vi én generasjon nye bridgespillere? La oss si to! For når ungene blir engasjert i noe, følger foreldrene med.

Båro Bridgeklubb startet med skolebridge i 2018. Nå spiller tre generasjoner sammen.

Foreldre er nøkkelen

Foreldrene er en nøkkelbrikke for å lykkes med Norsk Skolebridge. Involver dem helt fra start! Foreldrene er først og fremst en stor ressurs som motivatorer for ungene. Tenk også at de kan også bli en ressurs i den praktiske gjennomføringen og involveres i planleggingen av aktiviteter for ungene.

Foreldre er med som lagledere i skolemesterskap.

I tillegg vil de synes at bridge er gøy! Det er en aktivitet de kan gjøre sammen med ungene, som de selv kan ha glede av etter ungene flytter ut. Om klubben legger en god plan for opplæring også av foreldrene, så har dere en lavt-hengende frukt for mange nye medlemmer i klubben på kort tid.

Gruppen med frivillige

Klubben lager en gruppe med frivillige som jobber med Norsk Skolebridge. Det trenger ikke å være medlemmer av styret, men styret i klubben skal ha vært med på å ta avgjørelsen.

Frivillige i Norsk Skolebridge i Sarpsborg.

Hvilke bridgeferdigheter de frivillige har, er helt irrelevant. De kan komme rett fra nybegynnerkurs, eller ha spilt i 30 år. Det viktigste er at de kan utvise spillglede, er flinke med folk og liker å være sammen med barn.

Assistenter i Norsk Skolebridge (pdf)

Det er også lurt å få med seg folk som er gode på forskjellige ting, slik at dere får fordelt oppgavene godt. Husk at den som har ansvaret for undervisningen ikke trenger å være den som rigger lokalet, serverer maten og har kontakten med skolen.

Oppgaver frivillige (pdf).

Frivillige – i gode og onde dager

Det er gøy å lære barn bridge. Det er også givende, for vi gir barn en gave som vil gi mange muligheter i livet.

Frivillige veileder ved bordet. Foto: Dansk Skolebridge.

Men vi skal ikke stikke under en stol at det også være krevende og slitsomt. Elevene tar med seg dagen fra skolen inn i fritidstilbudet. Har dagen vært god, blir allting lett. Har dagen vært fylt med konflikter og vanskelige timer, så er utgangspunktet et annet. De som blir med som frivillige i Norsk Skolebridge bør være forberedt på både gode dager og mer utfordrende dager.

Hva forventer vi av de frivillige?

Vi forventer at frivillige vil være engasjerte og ha en intensjon om å være med over en viss tidsperiode, gjerne minst et år.

Vanlige spørsmål:

 • Hva om jeg skal reise til Spania i 3 uker?
  • Svaret er: Ingen problem. Vi skal bli så mange frivillige at det ikke blir noe problem å tilpasse ved ferier, sykdom e.l.

Frivillige må også levere politiattest. Det må alle som skal ha et tillitsforhold til barn og unge, og det er enkelt å søke om.

Politiattest

Alle frivillige må vise politiattest. Det er helt vanlig i alle fritidsaktiviteter der de voksne får et tillitsforhold til barn.

For å søke om politiattest trenger dere et skjema med begrunnelse for hvorfor dere søker om politiattest. Dette får dere fra NBF. Leder for gruppa lokalt sender navneliste til marianne@bridge.no, og den enkelte får tilbake et ferdig signert skjema.

Den enkelte har så to oppgaver:

 1. Søke om politiattest hos politiet
  • Velg kategorien «barn og ungdom»
  • Velg formålet «trener for idrettslag»
 2. Fremvise politiattesten til enten lokal leder (som videreformidler at alt er ok til NBF) eller direkte til NBF

Det letteste er ofte å videresende politiattesten fra Digipost til Marianne Harding.

Hva viser politiattesten?

Det dere får utskrift av, er en begrenset politiattest.

Formålet med ordningen er å gi en liten sikkerhet for at fritidsaktiviteter er trygge for alle barn og unge. Politiattesten inneholder opplysninger om en person tidligere er siktet, tiltalt, har fått forelegg, eller er dømt for brudd på straffeloven sine bestemmelser om seksualforbrytelser. 

Om du for eksempel er dømt for å ha kjørt for fort eller økonomisk vinningskriminalitet, så vil ikke dette komme fram av denne politiattesten.

Les mer om politiattest i frivillige lag på datatilsynets side.

Hva gjør vi med politiattesten?

Når vi mottar politiattesten noterer vi navn på den som har fremvist attesten og dato for når den er sett med «intet å bemerke».

Økonomien for klubben

Klubben trenger ikke å bekymre seg for kostnader. Norsk Skolebridge dekker alt av nødvendig utstyr, samt utgifter til et enkelt måltid.

Norsk Skolebridge er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. «Vi utløser gode krefter» er deres visjon.

NBF dekker også utgifter til opplæring av de frivillige.

Juniormedlemskap og økonomi over tid

Ungene som er med på Norsk Skolebridge trenger ikke å bli medlemmer av klubben. Men om de blir det, så vil klubben året etter kunne motta midler til barne- og ungdomsarbeid gjennom ordningen Frifond Organisasjon som NBF vil bli en del av.

Tellende medlemmer gir støtte

Klubben vil motta støtte ut fra antall tellende medlemmer, det vil si medlemmer som individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben og betalt en kontingent på minimum 50,- i året. Medlemskontingenten for juniormedlemmer i NBF er nettopp det, kun 50,- i året.

Medlemskap = stor oppside for barn og foreldre fra år to

Det vi vil formidle til foreldrene, er at det derfor er en stor oppside for barna om mange blir medlem dersom de velger å fortsette med bridge etter at de går ut av barneskolen. Er de medlemmer av klubben mens de går på skolebridge, vil klubben få økonomi til å følge dem opp etter de er ferdige på skolebridge.

Ta vare på kvitteringer!

NB! Vær nøye med å passe på alt av kvitteringer – vi kan dessverre ikke refundere noen utgifter som ikke er dokumentert med enten kvittering eller faktura.

Et godt tips er å gjøre en avtale med lokal dagligvarehandel om å få månedlig faktura. Denne kan godkjennes av leder i klubben og sendes rett til NBF for betaling.

Opplæring av frivillige

Å lære barn bridge er veldig annerledes enn å lære bort bridge til voksne. Barn har et helt annet erfaringsgrunnlag, og det kan være helt andre ting som motiverer barn. Noen er med for spenningens del, andre er med fordi venninna går på bridge, mens en tredje gruppe kommer for maten. Alle disse vil ha glede og utbytte av å gå på bridge, og vi skal inkludere og motivere alle disse til å like og lære bridge.

Gruppen med frivillige vil motta opplæring i hvordan man lærer bridge til barn. Vi legger også opp til samlinger digitalt for grupper over hele landet som er med i Norsk Skolebridge, for å utveksle erfaringer.

Opplæringen vil enten foregå på sentral opplæring (i 2023 er den på Lillehammer 3.-4. august), eller av lokal ressursperson (ofte regionsleder i Norsk Skolebridge) som holder kurs for frivillige lokalt.

Skape et robust fritidstilbud

Kan vi gjøre tilbudet robust om én av nøkkelpersonene blir fraværende i en periode?

For noen av ungene som er med på bridgen, er dette deres eneste fritidsaktivitet. Når vi har startet et tilbud, har vi et ansvar for å fullføre løpet.

Tenk igjennom hvordan dere kan løse det dersom én av nøkkelpersonene flytter, blir syk, mister motivasjonen.

Hvordan blir vi med?

Høres dette spennende og overkommelig ut?

Ta så kontakt med Marianne Harding (marianne@bridge.no / 90789070) i NBF og si at dere ønsker/vurderer å blir med på Norsk Skolebridge.

Sammen vurderer vi muligheter i ditt miljø, legger en plan for når dere blir med, og velger en aktuell skole.