Søk juniorfondet om støtte

30.04.2024

Det nærmer seg 15. mai og det er en av årets to søknadsfrister hvor man kan søke juniorfondet om støtte.

Statuttene til juniorfondet har nylig blitt revidert og vi har gått fra 3 kategorier til 2 kategorier å søke støtte i. Kategorien hvor man kunne søke juniorfondet for arbeid innen rekruttering utgår da NBF har ulike andre ordninger hvor det er mulig å søke støtte til dette formålet: Rekrutteringsfondet og prosjektmidler fra nasjonale støtteordninger (mer informasjon kommer).

De to kategoriene man nå kan søke støtte i er:
a) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap.
b) Utvikling av juniorer i administratorroller.

NBF ønsker å være en demokratisk organisasjon hvor våre juniorer deltar aktivt. Derfor ønsker vi særlig søknader innen kategori b). Kanskje ønsker du å delta på et kurs for å lære om organisasjoner og styrearbeid? Idretten arrangerer innimellom kurs for ungdom som ønsker å jobbe frivillig eller ønsker å lære mer om det å være leder i idretten. Ved interesse fra flere kan NBF se på muligheten for å organisere et felles kurs. Oppfordrer derfor alle juniorer som er interessert i å bidra i organisasjonen ved å påta seg verv/ansvar om å ta kontakt med Gunn Tove hvis dere ønsker et sentralt kurstilbud.

Mer informasjon om fondet, statutter og hvordan du søker finner du på NBF sine hjemmesider.

Flere saker

Se alle