Informasjon til skole og foreldre

Informasjonsskriv til skolen (pdf)

Kort om Norsk Skolebridge

Norsk Skolebridge er et nasjonalt prosjekt der 6. klasse ved utvalgte skoler får tilbud om 2-timers innledende bridgeopplæring i skoletida.

Etter skolebesøket etableres det et lokalt fritidstilbud med bridge for barna rett etter skoletid. Målet er å gi barna kunnskap de kan ha glede og nytte av hele livet.

Tilbudet er gratis for skolen.

Prosjektet er ledet av Norsk Bridgeforbund og støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Starte med Norsk Skolebridge

Oppstart av Norsk Skolebridge foregår i to faser:

  • Først får elevene en kort introduksjon til spillet i skoletida.
  • Samme/påfølgende uke starter det lokale fritidstilbudet med bridge.

Fritidstilbudet foregår i forlengelsen av skoledagen. Fritidstilbudet er gratis for elevene.

Skolebesøk på Tindlund Barneskole. Foto: Stig B Fiksdal

Skolebesøket

Skolebesøket blir gjennomført i samarbeid med Norsk Bridgeforbund og lokal klubb.

På skolebesøket vil en autorisert bridgelærer ha ansvaret for undervisningen. Elevene settes i grupper á fire, og får lære om kortstokken, farger, stikk, makker, følge farge, sake, kontrakt, beit, utspiller, spillefører og blindemann.

Undervisningen er lagt opp med praktiske øvelser helt fra start.

Hvilke skoler får være med?

Skolene velges ut fra to kriterier: Interesse fra skolen, og lokal kapasitet til å skape et fritidstilbud.

Vil din skole bli med? Kontakt bridge@bridge.no.
Vil din skole bli med? Kontakt bridge@bridge.no.

Lokal klubb får opplæring i hvordan de etablere fritidstilbud med bridgeopplæring for barn.

Hvordan passer bridge med læreplanen?

Det viktigste er å skape en arena som inkluderer alle barn. Alle, uansett sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, politisk ståsted, fysisk og psykisk funksjonsevne, kan spille og oppleve fellesskap.

Skolemesterskap i bridge 2018.

Bridge en aktivitet som bidrar til å nå de overordnede målene i læreplanen. Bridge trener ferdigheter som gir mestring gjennom livet. I bridge er man avhengig av makker – man løser oppgaver og presterer sammen. I bridge trener man samhandling, relasjoner og sosiale ferdigheter.

Bridge bidrar også til å oppfylle spesifikke mål i læringsplanen, spesielt i matematikk:

Bridge og matematikk

  • Et kjerneelement i matematikkfaget er utforsking og problemløsing, og handler om at man leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Det vil elevene drive med i hvert eneste meldingsforløp.
  • I bridge regner man mye med små tall. Forsterker grunnleggende regneferdigheter.
  • Bridge er en god modell for dybdelæring i statistikk.
  • Å regne honnørpoeng er algebra i praksis.
  • Elevene løser problemer i samarbeid med makker både i meldingsforløp og motspill.
  • I bridge tilnærmer vi oss problem på en systematisk måte. Man må kontinuerlig vurdere hvilke steg som må til for å finne beste løsning. Man må bryte ned komplekse problem i mindre, håndterbare delproblem som lar seg løse. Dette er element i algoritmisk tenking – en ferdighet som blir sentral både i matematikkfaget og i de nye kompetansemålene innen programmering.
Nora innser en liten tabbe.

Hva kreves av skolen?

Skolen legger til rette for skolebesøket. Læreren som normalt er til stede i timen blir med på bridgeundervisningen.

Norsk Skolebridge får sende med ranselpost med brosjyre med informasjon om bridge, og informasjon om oppstart av fritidstilbudet.

Om skolen takker ja til å bli med i case study (se under), skal læreren til klassen(e) svare på spørreskjema fra forskningsgruppen.

Fritidstilbudet etableres i forlengelsen av skoledagen, altså fra ca. 14:00 til 15:30. Norsk Skolebridge vil ha behov å låne et egnet lokale hos skolen til dette fritidstilbudet.

Elevene serveres et enkelt måltid før start.

Disse skolene er med i Norsk Skolebridge

SkoleKommuneFylkeStart
Tindlund barneskoleFredrikstadVikenApril 23
Fjellhamar skoleLørenskogVikenApril 23
Vågsbygd skoleKristiansandAgderApril 23
Borhaug skoleFarsundAgderAug 23
Vik skoleSømnaNordlandAug 23
Tveita skoleOsloOsloOkt 23
Gystadmarka skoleJessheimVikenOkt 23
Lunde skoleBjørnafjordenVestlandSept 23
Tjensvoll skoleStavangerRogalandOkt 23
Vinderen skoleOsloOsloOkt 23
WennersborgKongsbergVikenmars23
HaldenViken
Kaupanger skoleSogndalVestland
Båsmo barneskoleRanaNordlandSept 23
Haukedalen SkoleBergenVestlandOkt 23
Marienlyst skoleOsloOsloOkt 23
Tonstad skoleTrondheimTrøndelagjan 24
Hemsedal skoleHemsedalVikennov 23
HammerfestTroms og Finnmarkaug 24
Fagerhaug StjørdalTrøndelagjan 24
Engerdal barne- og ungdomsskoleEngerdalInnlandetfeb 24
Lyngheim skoleRanaNordlandfeb 24
Østbyen, Bodøsjøen, Aspåsen, RønnvikBodøNordlandmars 24
HaraldreinaStjørdalTrøndelagmars 24
OsloOsloAug 24
VadsøTroms og FinnmarkAug 24
LarvikVestfold og TelemarkAug 24

Hva liker barna med bridge?

I samarbeid med Universitetet i Stirling har vi gjennomført en pilotstudie på hvordan barn oppfatter skolebesøket i bridge. Ordskyen oppsummerer barnas uttalelser:

Påmelding

Denne siden leder til påmeldingsskjema. Merk at man ikke kan melde på barnet uten at skolen er med i Norsk Skolebridge.

Er ikke skolen med, men dere er interessert i å bli det? Ta kontakt med marianne.harding@bridge.no

Påmeldingsskjema Norsk Skolebridge