Norsk Skolebridge leksjonsplan Modul I

Leksjonsplan Modul I Norsk Skolebridge xls (Excel)

Leksjon
nr.
TemaHvorforBegrepLeksjonsplanSpillfilVideoKahoot!VeiledningEkstra
Skolebesøk time IStikk
Individuelt
Makker
Mestre teknikk. Lære basis begrep.Stikk, farge, følge farge, makker, sake, giver.Skolebesøk time 1 og 2.bri
.pbn
.dup
pdf
Video lærer-veiledning bridge introkurs skole

Øvelse 1
Bordplansjer uten trapp

Brosjyre bridge.
Skolebesøk time IIHonnører
Trappa
Kan vinne også med dårlige kort.Sekvens, honnørpoeng, trappa.Se over.Tips til assistenter på lynkursBordplansje forenklet trapp
Leksjon 1OppstartGjenkjenning.
Repetisjon. Velkommen.
Som over.Leksjonsplan 1.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 1Kahoot! 1Slipp (passer leksjon 1-3)
Leksjon 2TrumfFinne felles trumf på minst 8 kort. Regler trumfspill.Trumf. Trumfe.Leksjonsplan 2.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 2Kahoot! 2
Leksjon 3SekvensSamarbeid.Sekvens. Love/benekte. Leksjonsplan 3.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 3Kahoot! 3Øvelsesark Sekvens
Leksjon 4Melde hpFørste steg i meldinger.Honnører, honnørpoeng. Kontrakt. Beit.Leksjonsplan 4.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 4Kahoot! 4Pilkortstokk

Bordplansje forenklet trapp
Øvelsesark «I dropped a card»
Leksjon 5BlindemannOversikt. Fullføre spilledelen.Spillefører, blindemann, utspiller.Leksjonsplan 5.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 5Kahoot! 5
Leksjon 6GodspilleSpilleteknikk.Godspille. Presse ut. Komme inn.Leksjonsplan 6.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 6Kahoot! 6Bordplansje trapp med trekk
Bakside trappen
Pilkortstokk lærerveiledning.
Oppgave 1-8.
Leksjon 7Ta ut trumfenTeknikk: Telle uteværende kort.Fordelt. Ute. Ta ut trumfen.Leksjonsplan 7.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 7Kahoot! 7Tellespill: Program for fordelinger
Leksjon 8InvittMotspill – samarbeidInvitt. Styrkekast.Leksjonsplan 8 .bri
.pbn
.dup
pdf
Video 8Kahoot! 8
Leksjon 9MeldeboksenBruke meldeboksenKontrakt. Meldeboks. Meldekort.Leksjonsplan 9.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 9Kahoot! 9
Leksjon 10BonusnivåKjenne poengsystemet.Utgang. Slem. Delkontrakt.Leksjonsplan 10.bri
.pbn
.dup
pdf
Video 10Kahoot! 10Oppgaver meldeboksen

Spillfilene er i hovedsak hentet fra bokserien «Grunnkurs mini-bridge», og er i noen tilfeller modifisert til å passe til leksjonene i Norsk Skolebridge.

Leksjon 7 er modifiserte spill fra kapittel 5 Spill Bridge 1.
Leksjon 10 er lett modifiserte spill fra kapittel 3 i Grunnkurs Mini-Bridge.

Leksjonsplan Modul II Meldingene

Skolebesøk første time

Skolebesøk andre time

 • Innhold
 • Begrep
 • Dette går vi igjennom: honnørpoeng, konkurrere i bridge
 • Plan for timen

Første gang fritidstilbud: Repetisjon

Forventninger: Elevene vil forvente at det som møter dem på fritidstilbudet er relativt likt det de møtte på skolebesøket. Innfri disse forventningene. Ha fokus på å repetere og sette rammer for videre aktivitet på fritidstilbudet.

Vis videoen som repeterer grunnreglene for stikk.

Ha fulldublert med spill, og la elevene skrive antall stikk på tavla i følgende tabell (eksempel på antall stikk fylt inn):

Eksempel tabell på tavla:

Spill Bord 1
NS/ØV
Bord 2
NS/ØV
Bord 3
NS/ØV
Bord 4
NS/ØV
Bord 5
NS/ØV
Bord 6
NS/ØV
17/66/78/57/68/56/7
24/96/75/85/86/73/10
38/58/57/67/66/77/6
45/84/96/77/6i/s*8/5
SUM24/2824/2826/2626/2620/19*24/28
Her kan man kåre vinnere i hvert spill, samt sammenlagtvinnere.

Giver skriver på tavla. Noen spiller raskt, andre spiller seinere. Velg et antall spill som dere summerer (utelat spill 5, 6 etc. som bare ett eller to bord har spilt). Gi honnør til de beste bordene på hvert spill, samt sammenlagtvinnere N/S og Ø/V.

Som dere ser, vil det bli mange vinnere (i eksempelet over er det bare ØV på bord 3 som ikke har vunnet noe).

Andre gang fritidstilbud: Trumf

Trumf, og å velge beste trumffarge, er en viktig del av bridge. Elevene lærer å diskutere på effektivt vis hvilken farge de skal velge som trumf.

 • Kahoot! Trumf
 • Spillfiler Trumf

Tredje gang: Sekvens

Poenget med «toppen av sekvens» er å forbedre samarbeidet med makker.

 • Kahoot! sekvens
 • Spillfiler sekvens
 • Oppgaver sekvens

Fjerde gang: Melde antall stikk

I dag innføres forenklede meldinger. Det er ikke bare de med best kort som kan vinne i bridge – de med best kort må ta flere stikk enn de med dårlige kort for å vinne.

Begrep: Honnører. Honnørpoeng. Kontrakt. Beit.

Bruk tid på trappa, og bruk bordplansjene med forenklet versjon av trappa slik at de enklere finner fram til antall stikk.

Tips: For å finne ut hvor mange stikk de må ta for å beite: Tell nedover fra toppen av trappa.

Frempek: Forbered elevene på at neste gang skal de lære noe veldig spennende som er helt spesielt for bridge, og som gir den som har kontrakten bedre kontroll.

 • Kahoot! sekvens
 • Spillfiler sekvens
 • Oppgaver: Hvilket kort mangler?

Femte gang: Blindemann

Blindemann er en stor overgang, og kommer til å bli mottatt med begeistring av noen og frustrasjon av noen. Vær forberedt!

La elevene melde som vanlig, bestemme trumf/grand og se på trappa hvor høyt de skal melde.

Nå endres reglene, og la alle hjelpere være oppmerksom på hva som skjer nå:

 • Vi får ulike roller. Den med flest honnørpoeng i makkerparet som får kontrakten, kalles spillefører.
 • Reglene for utspill endres, slik at personen til venstre for spillefører spiller på til første stikk.
 • Blindemann legger ned kortene. En hjelper kan gjerne spørre om å få låne kortene til blindemann, og legge dem ned riktig. Poengter at man er spilleførers lydige hjelper (slave??), og at det er spillefører som skal se kortene, derfor legger vi dem nedover mot spillefører.

Sjette gang: Godspille

Når blindemann er innført, åpner det seg nye muligheter. Spillefører har bedre oversikt.

Teknikken med å godspille et kort er vanskelig. I begynnelsen av videoen går vi igjennom begrepet sikre stikk. Trykk gjerne på pause i videoen ved 0:46, og snakk igjennom det at man må se sine egne kort og blindemann sine kort sammen.

For å lære teknikken «godspille» nytter det ikke å bare forklare, her må alle elevene få øve seg.

Hjelpemiddel: Pilkortstokk. Pilkortstokken bryter ned problemet slik at man får øve seg med få kort. Se bruksanvisning for pilkortstokk og lærerveiledning.

La alle hjelperne teste pilkortstokken på forhånd.

Sjuende gang: Stikk med trumf

Lære teknikk for å telle uteværende trumf.

NB! Vær oppmerksom på at dette kan være en teknikk som ikke alle hjelperne er kjent med. Øv på dette på forhånd i gruppa med voksne.

Det er viktig at alle voksne er kjent med teknikken, og insisterer på at barna bruker den. Spør:

«Hvor mange trumf har dere til sammen?»
«Hvor mange trumf har motparten?»
«Enn nå, hvor mange trumf har de igjen?»

Ikke bare er det den mest effektive måten å telle trumfen, det er også basisen for å lære mer avanserte teknikker seinere.

Åttende gang: Invitt

Samarbeid i motspill er dagens tema.

Lite kort i utspill lover honnør.

Repeter begrepene «sekvens» og «Toppen av sekvens», for det henger sammen med at man spiller ut et lite kort, invitt.

«Høyt for makker», er ikke brukt i videoen, men kan gjerne brukes ved bordene. Noen kan ha liten lyst til å ofre en honnør i tredjehånd siden de vet at spillefører vil slå det kortet. Men fokuser på samarbeidet, og at du ofrer et høyt kort for at makker skal vinne neste stikk i fargen.

På slutten av videoen blir det så vidt nevnt at «samme teknikk kan brukes når man saker et kort». Dette med styrkekast kommer vi tilbake til i neste modul, for når de har lært at de skal sake et lite kort de ikke har bruk for, er det ikke intuitivt at lite kort er styrkekast.

Niende gang: Meldeboksen

I niende leksjon innføres meldeboksen, og fra og med nå melder vi trekkverdi i stedet for antall stikk.

Merk at det kan være forvirrende å gå fra stikk til trinn, og at de må avlæres å melde stikk.

Vær også oppmerksom på at vi går over til å bruke den avanserte varianten av «Trappa».

Dagens oppgave går på å beherske det å gripe i meldeboksen, legge opp meldingen slik at den ligger i leseretning for makker.

Øv på å ta opp følgende meldinger: 1 kløver, 2 hjerter, 3 NT, 5 ruter, 6NT. La alle bruke sin egen meldeboks, og legge opp meldingene som du annonserer. Øv til de behersker teknikken.

Spillene til leksjon 9 er hentet (og lett modifisert) fra leksjon 10 i grunnkurs mini-bridge, så man kan dele kapittel 10 med pilkortstokken.

Tiende gang: Bonusnivå; utgang og slem

Nå innføres begrepene utgang og slem, og elevene kan nok til å spille mini-bridge på egenhånd.

Etter denne leksjonen blir det morsommere å spille bridge, men det er også en høy terskel før barna mestrer den nye teknikken. Bruk gjerne 2-3 ganger på hver av leksjon 9 og 10.

Merk at videoen ikke kommer innom begrepet «delkontrakt», som også bør innføres i denne leksjonen.

Er det mange bord, kan man skrive resultatene opp på tavla og sammenligne. Er det få bord, kan man spille «Chicago», som er fire spill der giver og soneforhold roterer etter mappene 1-4 (det vil si giver N, Ø, S, V, og sonene ingen, NS, ØV, alle).

Eksempel score-slipp Chicago:

SpillGiverSoneKontraktAvStikkNSØV
1Ningen
2ØNS
3SØV
4Valle
SUM

Spillene til leksjon 10 er lett modifiserte spill fra kapittel 3 i Grunnkurs Mini-Bridge. Det beste er å dublere spillene fra spillfil, men man kan også stokke og dele fra pilkortstokkene.

NB! Spillfila inneholder hele 12 spill.

Den siste gangen kan man også stokke kortene og dele tilfeldig. Hvem får høyest totaltscore på spillene man rekker? Spill gjerne en turnering. Finnes det en skole i nærheten som har skolebridge som dere kan utfordre til en match?